Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Strani (spletišče Intrastat) so namenjene dostopu do spletne rešitve Intrastat - spletnega obrazca ter podpori poročevalskim enotam in deklarantom pri vključevanju v poročanje prek spletnega obrazca in sporočilnega sistema.

Navodila za izpolnjevanja obrazca in metodološka pojasnila dobite na strani Več o Intrastatu.

 

Rok za dostavo podatkov Finančnem uradu Nova Gorica je od 1. do 15. v mesecu za predhodni mesec (ne glede na medij poročanja).
 

 

Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.