Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Avtor aplikacije in spletne strani: ZZI d.o.o.

Vsebina je bila določena v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije in Finančnim uradom Nova Gorica.

© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.

Logotip za Intrastat © Evropska komisija.

Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.