Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Poročevalske enote lahko elektronsko poročajo na dva načina:

Poročevalska enota (ali deklarant) mora za vključitev v elektronsko poročanje za Intrastat, skladno z navodili Statističnega urada Republike Slovenije in Finančnega urada Nova Gorica, Sektor za carine pravočasno posredovati svoje podatke. Podatke naj posreduje na prijavnici za vključitev v elektronsko poročanje za Intrastat.

Dodatna pojasnila dobite na naslovu Finančni Urad Nova Gorica.

Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.