Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Spletna rešitev Intrastat omogoča poročanje z uporabo spletnih brskalnikov Internet Explorer in Mozilla Firefox na okolju Windows.

Orodje za generiranje CSV datotek (pred pripravljena Excel preglednica)

Najbolj enostaven način priprave CSV datoteke je uporaba Excel predloge. Predlogo, ki jo naložite iz naše spletne strani najprej shranite na svoj računalnik, nato pa vnesete svoje podatke, pri tem morata ostati prva in tretja vrstica nespremenjeni. Pri vnosu posameznih podatkov pazite, da izpolnite samo polja, ki so za vas obvezna oziroma v primeru če ste v vlogi deklaranta za vašo poročevalsko enoto obvezna in tudi za vas kot deklaranta obvezna. Ko je tako predloga izpolnjena jo shranite kot CSV (comma delimited) datoteko in jo uvozite v spletno aplikacijo. Za ločilo uporabite podpičje (;) !


 • datoteka z navodili za poročevalske enote (PE) in njihove deklarante
 • pred-pripravljena Excel preglednica za poročevalske enote (PE) in njihove deklarante

 • Priprava CSV datoteke

  Z uporabo pred-pripravljene Excel preglednice vpišite svoje podatke v drugo, tretjo in vse naslednje vrstice dokumenta.

  Shranjevanje CSV datoteko

  Tako pripravljeno datoteko nato shranite kot CSV (comma delimited) datoteko, opcija shranjevanja datotek, ki jo omogoča Excel. Po tem, ko ste datoteko shranili kot CSV (comma delimited) datoteko, bodite pozorni, da pri kasnejši uporabi te iste datoteke, datoteke ne odpirate direktno z Excel-om!, drugače vam bodo iz vseh tekstovnih polj izginile vodilne ničle in WEB aplikacija bo zaznala napake v pripravljenem poročilu. Pri kasnejšem ponovnem odpiranju CSV datoteke, datoteko odpirajte samo z uporabo Notepad-a, WordPad-a ali drugega podobnega programa ali pa za odpiranje uporabite Excel čarovnik za uvoz tekstovne datoteke. Pri takem uvozu bodite tudi pozorni, da pravilno definirate posamezne spremenljivke, tekstovne kot tekstovne, numerične kot numerične. Za več informacij za določevanje previlnega tipa posameznih spremenljivk si lahko pomagate z CSV tehničnimi specifikacijami. Pri numeričnih spremenljivkah so tisočice vedno ločene z piko “.”, medtem ko so decimalna mesta, kjer so posebej definirana vedno ločena z uporabo vejice “,” (Primer: 1.000,23).

  Uvoz CSV datoteke v Intrastat WEB aplikacijo

  Pripravljeno CSV datoteko uvozite v Intrastat spletno rešitev v meni Vnos podatkov z gumbom Zajem CSV. Uvozu CSV datoteke v spletno aplikacijo nato sledi še preverjanje pravilnosti podatkov, odpravljanje morebitnih napa in nato še podpisovanje in pošiljanje poročila.


  Dostop do spletne rešitve Intrastat

  Poročevalske enote, ki želijo za poročanje uporabljati spletno rešitev Intrastat, morajo ustrezno izpolniti in poslati Prijavo za vključitev v elektronsko poročanje Intrastat, da se jim omogoči dostop do spletne rešitve.

  Zaradi zagotavljanja najvišjih varnostnih standardov pri varovanju podatkov poročevalskih enot, je za uporabo spletne rešitve Intrastat (za varen dostop, šifriranje povezave in varno elektronsko podpisovanje) potrebno kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed registriranih overiteljev za izdajanje kvalificiranih digitalnih potrdil.

  Več o digitalnih potrdilih...

  Če poročevalska enota ustrezno digitalno potrdilo že ima, ga lahko (potem, ko se je prijavila za uporabo spletne rešitve), uporablja tudi za dostop do spletne rešitve Intrastat, sicer ga mora prej pridobiti. Poročevalska enota lahko isto digitalno potrdilo uporablja tako za poročanje in pregledovanje dokumentov prek spletne rešitve Intrastat kot pri poročanju z izmenjavo elektronskih sporočil.

  Prijava v spletno rešitev Intrastat (samo z digitalnim potrdilom).

   

  Primernost poročanja za Intrastat z uporabo spletne rešitve (prek spletnega obrazca)

  Poročanje za Intrastat z uporabo spletne rešitve z vnosom podatkov v spletni obrazec je primerno predvsem za poročevalske enote z manjšim številom poslovnih transakcij. Poročevalske enote z večjim številom transakcij lahko spletno rešitev Intrastat uporabljajo tako, da v svojem informacijskem sistemu pripravijo ustrezno XML datoteko in jo potem v spletno rešitev Intrastat uvozijo.

  Za dodatna pojasnila se obrnite na Finančni Urad Nova Gorica.

  Statistični urad Republike Slovenije
  Finančna uprava Republike Slovenije
  Več o Intrastatu
  Eurostat
  Registrirani overitelji v RS
  © Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.