Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Finančna uprava Republike Slovenije
- Finančni urad Nova Gorica
elektronska-pošta
Naslov

Finančni urad Nova Gorica
Sektor za carine
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Telefon
+386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat)
Faks
+386 5 297 67 68 (Oddelek za Intrastat)
Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.