Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Spletna rešitev Intrastat omogoča poročanje z uporabo spletnih brskalnikov Internet Explorer in Mozilla Firefox na okolju Windows.

Poročanje z uvozom CSV datoteke

V okviru poročanja preko spletne rešitve Intrastat lahko Intrastat poročilo pripravimo tudi v Comma Separated Variable datoteki oziroma CSV datoteki, ki jo nato uvozimo v spletno rešitev Intrastat. Vsaka tako pripravljena datoteka lahko vsebuje največ 999 vrstic. Poročanje z uvozom CSV datoteke sicer zveni tehnično, vendar gre le za datoteko, kjer so vsi podatki ločeni s podpičjem (;). CSV datoteka je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz glave dokumenta in podatkov preglednice postavk. Glava dokumenta je sestavljena iz dveh vrstic. Prva vrstica je vedno rezervirana za nazive spremenljivk glave dokumenta, nato pa ji v drugi vrstici sledijo še podatki glave dokumenta. Prav tako je tudi v delu dokumenta, kjer so navedene posamezne postavke, tretja vrstica rezervirana za nazive spremenljivk, ki jih je potrebno vnesti v podatkih postavk, nato pa ji od četrte vrstice naprej sledijo še podatki postavk dokumenta.


Primer CSV datoteke: ko jo odpremo z programom Microsoft Notepad

PE_DŠ;PE_OE;Tok blaga;Evidenčna št. dok.;Obdobje poroč. (LLLLMM);Vloga dok.;Valuta;Verzija pošiljke;DEK_DRZ;DEK_ID;DEK_OE;DRZPOSTYPE

11111111;000;2;TTT3;201801;I;EUR;3;SI;11111111;001;TDP

Zap. št.;Drž. partner_Namen;Pog. dob. (INC);Lega kraja;Vrsta posla;Vrst. prev. sred.;Tarifa;Poreklo;Neto masa [kg];Količina v EM;Znesek računa;Statistična vrednost

1;IE;FCA;2;11;5;85171200;IE;16,300;82,35;18.858,33;19.099,99

2;IE;FCA;2;11;5;84713000;IE;7,550;14,00;3.828,00;3.943,11

3;IE;FCA;2;11;5;85078000;IE;13,230;14,00;1.659,63;1.709,00

4;IE;FCA;2;11;5;84716060;IE;5,100;3,00;697,27;718,00

5;IE;FCA;2;11;5;42029219;IE;0,000;0,00;156,11;160,00

6;IE;FCA;2;11;5;01019000;IE;2,600;3,82;52,00;53,00


Obstajata dva načina priprave CSV datoteke:

 • Uporaba v naprej pripravljene predloge (pred prpravljena Excel preglednica)
 • Tehnične specifikacije CSV datoteke (priročnik)

 • Predložitev CSV datoteke

  Pripravljeno CSV datoteko uvozite v Intrastat spletno rešitev v meni Vnos podatkov z gumbom Zajem CSV.

  Uvozu CSV datoteke v spletno aplikacijo nato sledi še preverjanje pravilnosti podatkov, odpravljanje morebitnih napa in nato še podpisovanje in pošiljanje poročila. Podrobnejša navodila o tem so vam dostopna s klikom na gumb za pomoč v meniju.


  Dostop do spletne rešitve Intrastat

  Poročevalske enote, ki želijo za poročanje uporabljati spletno rešitev Intrastat, morajo ustrezno izpolniti in poslati Prijavo za vključitev v elektronsko poročanje Intrastat, da se jim omogoči dostop do spletne rešitve.

  Zaradi zagotavljanja najvišjih varnostnih standardov pri varovanju podatkov poročevalskih enot, je za uporabo spletne rešitve Intrastat (za varen dostop, šifriranje povezave in varno elektronsko podpisovanje) potrebno kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed registriranih overiteljev za izdajanje kvalificiranih digitalnih potrdil.

  Več o digitalnih potrdilih...

  Če poročevalska enota ustrezno digitalno potrdilo že ima, ga lahko (potem, ko se je prijavila za uporabo spletne rešitve), uporablja tudi za dostop do spletne rešitve Intrastat, sicer ga mora prej pridobiti. Poročevalska enota lahko isto digitalno potrdilo uporablja tako za poročanje in pregledovanje dokumentov prek spletne rešitve Intrastat kot pri poročanju z izmenjavo elektronskih sporočil.

  Prijava v spletno rešitev Intrastat (samo z digitalnim potrdilom).

   

  Primernost poročanja za Intrastat z uporabo spletne rešitve (prek spletnega obrazca)

  Poročanje za Intrastat z uporabo spletne rešitve z vnosom podatkov v spletni obrazec je primerno predvsem za poročevalske enote z manjšim številom poslovnih transakcij. Poročevalske enote z večjim številom transakcij lahko spletno rešitev Intrastat uporabljajo tako, da v svojem informacijskem sistemu pripravijo ustrezno XML datoteko in jo potem v spletno rešitev Intrastat uvozijo.

  Za dodatna pojasnila se obrnite na Finančni Urad Nova Gorica.

  Statistični urad Republike Slovenije
  Finančna uprava Republike Slovenije
  Več o Intrastatu
  Eurostat
  Registrirani overitelji v RS
  © Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.