Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Digitalna potrdila so digitalni identifikacijski dokumenti. Primerjamo jih lahko z osebno izkaznico, le da so prirejeni za uporabo v digitalnem svetu.

Poročevalske enote in deklaranti potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo tako za uporabo spletne rešitve Intrastat kot tudi za poročanje z izmenjavo elektronskih sporočil. Brez digitalnega potrdila spletne rešitve Intrastat ni mogoče uporabljati.

Poročevalske enote pridobijo ustrezno digitalno potrdilo pri enem izmed registriranih overiteljev v Sloveniji, ki izdajajo kvalificirana digitalna potrdila. Poročevalske enote, ki že imajo kvalificirano digitalno potrdilo, ga lahko uporabijo tudi za Intrastat. Poročevalske enote, ki potrdila še nimajo, se bodo za overitelja odločila na podlagi lastne presoje (npr. v katerih drugih rešitvah bodo lahko še uporabljala potrdilo - pri poslovanju z državno upravo je mogoča predvsem uporaba potrdil SI*CA -, kakovost storitve, cena, ipd.).

Trenutno se je mogoče v spletno rešitev prijaviti s kvalificiranimi digitalnimi potrdili naslednjih overiteljev:

SI*CA (SIGEN-CA, SIGOV-CA)

Halcom-CA

Pošta®CA

ACNLB

SIM0D-PKI

 

Primer postopka pridobitve potrdila pri vladnem overitelju SIGEN-CA in povezave

Poročevalska enota zahtevek za digitalno potrdilo vloži pri vladnem overitelju SIGEN-CA. Nato po ustreznem postopku pridobi avtorizacijsko kodo in geslo za prevzem digitalnega potrdila. Prevzem (spletnega) digitalnega potrdila opravi s pomočjo navodil. Za zagotavljanje visoke stopnje varnosti je treba z digitalnim potrdilom ravnati skrbno - kot npr. s ključi od blagajne ali z žigom. Pri tem velja dosledno upoštevati napotke za varno ravnanje s (spletnimi) digitalnimi potrdili. Več o digitalnih potrdilih...

 

Dostop do TESTNE spletne aplikacije Intrastat in preizkus s testnim digitalnim potrdilom

Poročevalske enote lahko za namen uvajanja in testiranja uporabijo testno spletno rešitev Intrastat. Testna rešitev je enaka produkcijski, le da podatki niso pravi. Uporaba testne rešitve Intrastat ne pomeni poročanja za Intrastat!

Za uporabo testne spletne rešitve Intrastat poročevalske enote in deklaranti, tako kot za uporabo produkcijske rešitve, potrebujejo digitalno potrdilo.

Testno spletno rešitev Intrastat lahko poročevalske enote preizkusijo tudi brez lastnega digitalnega potrdila ter tako preverijo primernost uporabe spletne rešitve Intrastat za svoje potrebe. Najprej je treba naložiti naložiti in namestiti testno digitalno potrdilo ter se prijaviti v testno rešitev kot testna poročevalska enota.

Za preizkus testne spletne rešitve si lahko tukaj naložite testno digitalno potrdilo. Potrebujem pomoč.

Geslo za testno digitalno potrdilo je "splosni". Geslo lahko ob nameščanju testnega digitalnega potrdila spremenite.

Po namestitvi digitalnega potrdila se lahko prijavite v testno spletno rešitev Intrastat z geslom: "testno" (kot zunanji uporabnik).

Pri prijavi v testno spletno rešitev Intrastat imam težave. Potrebujem pomoč.

Prijava v TESTNO spletno rešitev Intrastat (samo z digitalnim potrdilom).

Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.