Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Poročanje s papirnimi obrazci
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v rešitev Intrastat
Prijava v rešitev Intrastat
  1. korak
 • Prijavo v spletno rešitev Intrastat začnete s klikom na  pomanjšano sliko v levem okvirju.
  2. korak
 • S klikom na gumb OK potrdite obvestilo o vzpostavitvi varne povezave.
  3. korak
 • Izberite digitalno potrdilo za prijavo v rešitev in kliknite gumb OK.
 • Če se prijavljate s testnim digitalnim potrdilom, je ime digitalnega potrdila "Test Statistika".
  4. korak
 • Vnesite geslo za zaščito digitalnega potrdila in kliknite gumb OK.
 • Začetno geslo na testnem digitalnem potrdilu je bilo "splosni" - če ga niste spremenili ob namestitvi.
 • Za nadaljevanje kliknite gumb OK.
  5. korak
 • Če ob namestitvi digitalnega potrdila med korenska digitalna potrdila, ki jim zaupate, niste namestili tudi digitalnega potrdila overitelja, morate zaupanje digitalnemu potrdilu strežnika potrditi ročno. Digitalno potrdilo overitelja SIGEN-CA si lahko namestite tu.
 • Zaupanje potrdite s klikom na gumb Yes.
 • Pred tem si lahko ogledate podrobnosti o digitalnem potrdilu strežnika s klikom na gumb "View Certificate".
  6. korak
 • Splošni podatki o digitalnem potrdilu, podrobnosti in veriga zaupanja. V polju Issued vidite naslov strežnika, ki mu je potrdilo izdano.
 • Z gumbom Install Certificate lahko digitalno potrdilo namestite med digitalna potrdila, ki jim zaupate.
 • Za nadaljevanje kliknite gumb OK.
  7. korak
 • Za prijavo v rešitev vnesite vaše geslo. Če se prijavljate s testnim digitalnim potrdilom, je geslo "testno".
 • Če je označena izbira Notranji uporabnik jo odznačite (prijavljate se kot zunanji uporabnik - poročevalska enota).
 • Za prijavo v spletno rešitev Intrastat kliknite gumb Potrdi.
Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.