Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Spletna rešitev Intrastat omogoča poročanje z uporabo spletnih brskalnikov Internet Explorer in Mozilla Firefox na okolju Windows.

Poročevalske enote lahko podatke o blagovni menjavi znotraj EU sporočajo z uporabo spletne rešitve Intrastat, ki je brezplačno dostopna na tej spletni strani.

Z uporabo spletne rešitve Intrastat poročevalske enote lahko:

Z uporabo spletne rešitve Intrastat lahko poročajo tudi pooblaščeni deklaranti.

Pred pošiljanjem deklaracij z uporabo spletne rešitve Intrastat morajo poročevalske enote ali deklaranti deklaracije varno elektronsko podpisati. V ta namen si bodo morali pred prvo uporabo na svoj računalnik naložiti novo podpisno komponento za varen elektronski podpis. Postopek nalaganja komponente za varno elektronsko podpisovanje je v celoti avtomatiziran.

Podpisna komponenta:Navodila:

Poročevalske enote in deklaranti lahko spletno rešitev Intrastat tudi preizkusijo ter tako ugotovijo, ali ustreza njihovim potrebam.

Dostop do spletne rešitve Intrastat

Poročevalske enote, ki želijo za poročanje uporabljati spletno rešitev Intrastat, morajo ustrezno izpolniti in poslati Prijavo za vključitev v elektronsko poročanje Intrastat, da se jim omogoči dostop do spletne rešitve.

Zaradi zagotavljanja najvišjih varnostnih standardov pri varovanju podatkov poročevalskih enot, je za uporabo spletne rešitve Intrastat (za varen dostop, šifriranje povezave in varno elektronsko podpisovanje) potrebno kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed registriranih overiteljev za izdajanje kvalificiranih digitalnih potrdil.

Več o digitalnih potrdilih...

Če poročevalska enota ustrezno digitalno potrdilo že ima, ga lahko (potem, ko se je prijavila za uporabo spletne rešitve), uporablja tudi za dostop do spletne rešitve Intrastat, sicer ga mora prej pridobiti. Poročevalska enota lahko isto digitalno potrdilo uporablja tako za poročanje in pregledovanje dokumentov prek spletne rešitve Intrastat kot pri poročanju z izmenjavo elektronskih sporočil.

Prijava v spletno rešitev Intrastat (samo z digitalnim potrdilom).

 

Primernost poročanja za Intrastat z uporabo spletne rešitve (prek spletnega obrazca)

Poročanje za Intrastat z uporabo spletne rešitve z vnosom podatkov v spletni obrazec je primerno predvsem za poročevalske enote z manjšim številom poslovnih transakcij. Poročevalske enote z večjim številom transakcij lahko spletno rešitev Intrastat uporabljajo tako, da v svojem informacijskem sistemu pripravijo ustrezno XML datoteko in jo potem v spletno rešitev Intrastat uvozijo.

Za dodatna pojasnila se obrnite na Finančni Urad Nova Gorica.

Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.