Za uporabo spletne rešitve Intrastat potrebujete digitalno potrdilo
Obvestila
Splošno o Intrastatu
Elektronsko poročanje
Digitalna potrdila
Prijavnici za vključitev v poročanje in testiranje rešitev
Vprašanja in pomoč  
O avtorjih
Prijava v spletno rešitev Intrastat
Prijava v spletno rešitev Intrastat

(Rešitev deluje na okoljih: MS Windows:IE,Firefox,Chrome
OS X:Safari)

Za poročanje z izmenjavo elektronskih sporočil potrebujejo poročevalske enote in deklaranti rešitev za poročanje za Intrastat z elektronskimi sporočili prek sistema elektronskega poslovanja Finančne uprave Republike Slovenije. Izmenjava sporočil je mogoča neposredno preko sporočilnih vrst (MQ) sistema slovenske javne uprave na MJU, ali posredno, prek ponudnikov storitev in rešitev elektronskega poslovanja.

Rešitev za poročanje z izmenjavo elektronskih sporočil lahko poročevalske enote in deklaranti razvijejo sami ali jo pridobijo pri ponudnikih tovrstnih rešitev in storitev na trgu. Omenjenih ponudnikov je več in rešitve se med seboj razlikujejo. Zato je smiselno, da poročevalske enote in deklaranti glede na svoje potrebe in želje (način vključitve v obstoječ informacijski sistem, cena, kakovost) izberejo zase najprimernejšo.

Poročanje za Intrastat z izmenjavo elektronskih sporočil je v tehničnem smislu enako e-poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije.

 

Tehnične značilnosti poročanja z uporabo elektronskih sporočil:

Priročnik za implementacijo XML sporočil in varnostnih funkcij XML Security (PDF)

Preglednica načinov poročanja z izmenjavo elektronskih sporočil glede na različne zahteve oziroma organizacijo podjetij

 

Primernost poročanja Intrastat z uporabo elektronskih sporočil

Poročanje z izmenjavo elektronskih sporočil je primerno za vse poročevalske enote, najprimernejše pa je za poročevalske enote z velikim številom poslovnih transakcij.

Več o poročanju z uporabo spletne rešitve Intrastat...

 

Statistični urad Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije
Več o Intrastatu
Eurostat
Registrirani overitelji v RS
© Statistični urad Republike Slovenije – vse pravice pridržane.